ROBOTY INŻYNIERYJNE

Nasi inżynierowie posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania robót budowlanych związanych z robotami inżynieryjnymi. Jest to temat z którym jesteśmy związani od wielu lat. Realizacje z którymi nasza załoga musiała sobie poradzić, nauczyło nas pracować bardzo precyzyjnie, starannie, rzetelnie oraz co najważniejsze zachowywać ustalone terminy.