ROBOTY ZIEMNE

Dzięki doświadczeniu oraz posiadanemu parku maszyn, możemy wykonać szeroki zakres robót związanych z robotami ziemnymi tj. wykopy, nasypy, niwelacje, zagęszczenia, humusowanie itp. Nie jest dla nas straszne żadne zlecenie. Kierownictwo naszej firmy pracowało przy wielkich inwestycjach na terenie całej polski, to oni przyczyni się do powstania największych oraz znanej w całej Polsce obiektów.